Järvselja looduseõpperada

Tartust 46 km kaugusel asub Järvselja, mida peaaegu igast küljest ümbritsevad sood. Järvselja looduse õpperajal tutvutakse õppe- ja katsemetskonna keskuse lähema ümbruse metsadega. Rada läbib eriilmelisi puistusid, kus näeme mitmeid metsakasvukohatüüpe, seal kasvavaid puid – põõsaid ja metsa alustaimestikku. 
Järvselja õpperada koos ürgmetsaga esindab ühte Lõuna-Eesti 21st avastamist väärt paigast, mis on tähistatud National Geographicu kollase aknaga ning mille külastamist loodushuvilistele soovitatakse.

Marsruudi pikkuseks saab valida 3,5- 5 km. 

Tartust 46 km kaugusel asub Järvselja, mida peaaegu igast küljest ümbritsevad sood. Järvselja looduse õpperajal tutvutakse õppe- ja katsemetskonna keskuse lähema ümbruse metsadega. Rada läbib eriilmelisi puistusid, kus näeme mitmeid metsakasvukoha

Omadused