Hostel Virtus

Spordikeskus asub Jõgeva linna äärses vaikses piirkonnas.

Majutuseks on viis 2-3 kohalist vooditega tuba ja viis 6-8 kohalist narivooditega tuba. On olemas invatuba liikumispuudega külastajate jaoks.

Kahe- kuni kolmekohalistes tubades on loodud kõik mugavused meeldivaks ööbimiseks.

Kuue- kuni kaheksakohalised toad on suuremate gruppide jaoks.

Meie majutust eelistavad ennekõike spordigrupid sest neile on meie juures olemas kõik sportimise võimalused.

Spordikeskus asub Jõgeva linna äärses vaikses piirkonnas.

Majutuseks on viis 2-3 kohalist vooditega tuba ja viis 6-8 kohalist narivooditega tuba. On olemas invatuba liikumispuudega külastajate jaoks.

Omadused
Uudiskiri