Ellamaa elektrijaam

Ellamaa ektrijaam on ehitatud arhitekt Vladovski projekti järgi. Ehitustöid alustati 1922. a septembri lõpul ja juba 1923. aasta mais andis jaam energiat turbatööstuse masinate käivitamiseks. Jaama katlaid köeti kohaliku kütteturbaga. Sõjajärgsel perioodil (1944-1950) oli Ellamaa elektrijaamal oluline osa Eesti varustamisel elektrienergiaga. Jaam lõpetas oma töö 1. maist 1966.a.
Käesoleval ajal on endises elektrijaama hoones katlamaja, mis varustab Turba alevikku soojusenergiaga. Alates 15.08.2001 on Ellamaa elektrijaam kultuuriministri määrusega tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Kultuurimälestiste riiklik register

Hea teada: Elektrijaam on vaadeldav vaid väljast!

Ellamaa ektrijaam on ehitatud arhitekt Vladovski projekti järgi. Ehitustöid alustati 1922. a septembri lõpul ja juba 1923. aasta mais andis jaam energiat turbatööstuse masinate käivitamiseks. Jaama katlaid köeti kohaliku kütteturb

Omadused