Eesti Üliõpilaste Seltsi maja

Eesti Üliõpilaste Seltsi maja valmis 1901. a Georg Hellati projekti järgi rahvusromantilises stiilis ja on rahvusliku ehituskunsti varasemaid näiteid, olles ühtlasi ka esimene Eesti tellija tellitud ja Eesti arhitekti planeeritud hoone Eestis.

Huvitav teada: Eesti Üliõpilaste Seltsi (1870) rajasid 19. sajandi teisel poolel ülikoolis õppinud eestlased. 14. oktoobril 1920 sõlmiti majas rahuleping Soome Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. 

Kultuurimälestiste riiklik register

Eesti Üliõpilaste Seltsi maja valmis 1901. a Georg Hellati projekti järgi rahvusromantilises stiilis ja on rahvusliku ehituskunsti varasemaid näiteid, olles ühtlasi ka esimene Eesti tellija tellitud ja Eesti arhitekti planeeritud hoone Eestis.

Omadused
Uudiskiri