Austatud kaasvõitlejad turismis!

26. märts 2020

Praegu toimuvad päevade ja tundidega üle maailma sündmused, mida tavaliselt arutataks või millega kohanetaks aastaid. Kaubavood liiguvad, kuid Eesti turismi jaoks on maailm lukku läinud, ligi kaks nädalat tagasi välisturismi, viimaste päevade arengute tõttu ka siseturismi mõistes. Me ei tea, kui pikaks ajaks; me ei tea, millises ulatuses.

Prognoos

Läinud nädalal esitas oma arvutuse Statistikaamet, mida tähendab Eesti majanduse jaoks poolteist kuud välisturistideta (loe artiklit). Eelmisel nädalal hindas ka Tourism Economics, andmekoguja globaalse turismi kohta Euroopa Turismikomisjonile, et aasta kokkuvõttes väheneb turism Euroopas positiivse stsenaariumi korral 10% ja negatiivse stsenaariumi korral 18%. Sõltume otseselt tervisekriisist ning kui see läbi, siis majanduslangusest. Optimistliku stsenaariumi järgi saavutab välisreiside arv mulluse taseme 2021. aastal, pessimistliku järgi jääb välisturistide arv kogu Euroopas ka tuleval aastal 4% väiksemaks kui 2019. aastal. 2022. aastaks ennustatakse siiski mõlemal juhul taastumist tasemele, mis oleks saavutatud ka ilma seekordse „musta luige“ fenomenita maailma majanduses (vaata slaide). NB! Siinne info esitatud 26. märtsi seisuga, vaata pidevalt ajakohastatud prognoose meie analüütika lehelt!

Visit Estonia tiim töötas läinud nädalal koostöös turismiliitude, ministeeriumide ning valitsuse kommunikatsioonibürooga väga pingeliselt, et Eestisse teel olnud külalised eri riikidest saaks kõige aktuaalsemat infot ning Eesti reisijad abi. Kiired põhimõttelised muutused reisiinfos on tänaseks läbi ning fookuses siseriiklikud tervise- ja majandusküsimused.

Kuigi turism sai kriisist esimesena pihta, siis puudutab see tervikuna kogu majandust – esmalt kõiki teenuseid, siis ka tööstust. Tänane naabri mure on homne isiklik ehk kellelgi pole harjumuspärast kindlustunnet, tervise- ega töörahu. Ent mida meil on?

Abi

Oleme tegutsenud maailmas, mille olemus põhineb avatusel: ideede, kaupade ning inimeste vabal liikumisel. Nüüd on meie sektori jaoks põhiline – inimeste liikumine – ära lõigatud. Kuidas saada abi?

Eriolukorra tõttu ei kehti asutuste tavapärane rollijaotus, kus toetusmeetmeid töötab pikalt kaalutledes ja sektoriga aru pidades välja teemaga tegelev allasutus koos vastava ministeeriumiga, vaid need lähtuvad valitsuse kiiretest otsustest. Praeguseks vastu võetud abipaketi suurus on 2 miljardit eurot ning meetmed otsustatud jagada Töötukassa, KredExi, Maksuameti ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu.

Eraldi ainult turismile suunatud meedet valitsuse paketis hetkel pole, turismiettevõtjatele pakutakse praegu leevendust koos teiste sektoritega. Samal ajal oleme koos partneritega selle lühikese aja jooksul kogunud väga palju tagasisidet, kogume seda jätkuvalt ja see kõik jõuab otsustajate lauale, kuhu lisame ka võimalikke sektorit aitavaid lahendusi, millega igapäevaselt EASis töötame. Aitäh sihtkohtadele kiire tagasiside eest!

Omalt poolt oleme koondanud turismiettevõtjale olulised viited. Ühelt lehelt saab kiiresti leida info reisihuvilise päringule vastamiseks, otselingid abimeetmetele, oma murest riigile teatamise platvormid, tööjõu jagamise jm kriisiolukorras aktuaalse info. Jälgige, värskendame kriisiteemalise koondinfo lehte jooksvalt!

Vaatamata kõigile platvormidele, veebilehtedele jm elektroonilistele võimalustele võib ikkagi väga vajalikuks osutuda konsultatsioon inimeselt inimesele. Selles on tõeline eestvedaja olnud maakondlike arenduskeskuste võrgustik, kes on samuti palju murede kohta infot kogunud. Kriisiajal on kohalik MAK ka esimeseks kontaktpunktiks ettevõtjale, aidates kaaluda, kas ja mil määral mingit meedet kasutada, millest osa on seotud ka laenukohustusega.

Tegutsemisvõimalused

Mida saab hetkel teha turismiarenduskeskus? Me ei vaata seda kõike sugugi kurvalt pealt ja oleme esimesest päevast otsimas lahendusi sektori toetamiseks nii antud olukorras kui ka tulevikus. Kõik meie tegevused on kiirel ümbersuunamisel, et tulla sellest olukorrast välja tugevana, paremana ja targemana.

Paratamatusega võidu joosta ei saa, vastupidi – selle esimeste seas tunnistamine ja võltsoptimismist loobumine võib tuua tähelepanu, mis kujuneb kampaania mõõtu tegevuseks (loe Visit Estonia kampaaniate juhi Shardee Rebase kiirest reageerimisest olukorrale). Meie esimene sõnum maailmale kriisi puhkedes oli Visit Estonia…later. Selleks valmistumegi.

Mõned tegevused, millele praegu keskendume:

  • Töötame kiiresti välja lahendusi nn post-koroona ajaks, et inspireerida maailma ja eestlasi vaimustuma kõigest erilisest, mida meil on pakkuda. Juba enne eriolukorra väljakuulutamist alustasime agentuuriga tööd siseturismi kampaaniaks, et liikumisvabaduse naastes kodumaine turism hooga jalad alla saaks.
  • Eesti pildil hoidmiseks töötame B2B klientidega. Olime juba varem testinud veebiseminari vormi, mida viis väga menukalt läbi meie äriturunduse projektijuht Agnia Nast. Hoiame välismaiste reisikorraldajatega sidet, et oleks olemas kogu info ja inspiratsioon, kui piirid taas lahti lähevad.
  • Just nüüd on aeg hakata arendama ühiselt sihtkohtadega tuleviku koostöömudelit. Olukorras, kus turismiinfopunktid on kinni ja pole turiste, on hea aeg läbi mõelda, kuidas teha vajalik info alternatiivseid kanaleid kasutades kõigile kättesaadavaks.
  • Jätkame Green Destinationi projektiga, kuhu kavandasime esialgu 4 sihtkohta, ent kus osalevad nüüd kõik 7 huvilist (Tartu, Pärnu, Rakvere, Hiiumaa, Saaremaa koos Muhuga, Järvamaa ja Lahemaa), esimene veebiseminar toimub lähiajal. Plaanime ettevõtjatele ka e-akadeemiat jm koolitusvõimalusi paremini välja tuua.
  • Arendame uue funktsionaalsusega visitestonia.com veebi ja toome praeguses turismiinfos esile virtuaalse elamuse pakkujad. Siin tulevad mängu ka eespool mainitud vabalt liikuvad kaubad: nimelt on paljudel turismiettevõtjatel riskid hajutatud ja tegevusalaks ka väiketootmine. Praegusel laineharjal, kus innustatakse tarbima kodumaist, asume oma infos siseturule rõhutama tootmis- ja tellimispoolt.
  • Oleme ümber korraldamas ärimudelite toetust ja loodame peatselt anda turismiettevõtetele rahalist tuge senisest lihtsamatel alustel.
  • Peagi lõpetame kõigi õigustega fotode andmebaasi komplekteerimise, mida sektoriga kõigis olukordades kasutamiseks jagada. Ja juba tegeleme (ka koostöös liitude ja sihtkohtadega) ka tulevikku vaatavate kampaaniatega meie lähiturgudele, et olla valmis, kui taas teistpidi kiireks läheb ja aktiveerida need kohe, kui inimeste liikumine taas võimalikuks saab.

Aga see on alles algus ja innuka turismiarenduskeskuse tiimi laual on palju ideid, mida loodame koos teiega ellu viia ja varsti nendest ka informeerime.

Sügav austus, lugupidamine ja tänu kõigile ettevõtjatele, sihtkohtadele ja erialaliitudele
Oleme ühenduses
Liina Maria Lepik