Audaku õpperada

Audaku õpperada asub Viidumäe looduskaitselal, mis läbib Lääne-Saaremaa kõrgustikule iseloomulikke kooslusi ja erinevaid metsatüüpe. Liigirikka madalsoolaigu saab ületada laudteel. Õpperajale jääb ka Upsi puisniit.
Rada on varustatud infotahvlitega. Raja pikkus on 2,8 km. Algus on Viidumäe looduskaitseala külastuskeskuse parklas.

NB! Audaku matkarada võib vihmaperioodil olla madalamates kohtades märg.

Külasta ka Viidumäe looduskeskuse püsinäitust, kust saad rohkem infot loodusväärtuste ja pärandkultuuri kohta! 

Audaku õpperada asub Viidumäe looduskaitselal, mis läbib Lääne-Saaremaa kõrgustikule iseloomulikke kooslusi ja erinevaid metsatüüpe. Liigirikka madalsoolaigu saab ületada laudteel. Õpperajale jääb ka Upsi puisniit.
Rada on varustatud infotahvl

Omadused