Alutaguse rahvuspark ja Iisaku looduskeskus

Alutaguse rahvuspark hõlmab valdavat osa Alutaguse madalikust. Piirkonna eripäraks on läbi aegade olnud hõre inimasustus ja kõrge loodusmaastiku osakaal. Rahvuspargi tuumiku moodustavad ulatuslikud soo- ja metsamaastikud. Üldiselt tasase pinnamoega valdavalt soodega kaetud alal loovad vaheldusrikkust mõhnastikud, oosistikud ja luitestikud. Alutaguse rahvuspargis on mitmeid puhkekohti ja matkaradu ning läbi maastiku kulgeb RMK pikk matkatee.

Iisaku looduskeskuse töötajate poolt viiakse tellimisel läbi erinevaid looduse- ja keskkonnateemalisi õppeprogramme.

Alutaguse rahvuspark hõlmab valdavat osa Alutaguse madalikust. Piirkonna eripäraks on läbi aegade olnud hõre inimasustus ja kõrge loodusmaastiku osakaal. Rahvuspargi tuumiku moodustavad ulatuslikud soo- ja metsamaastikud. Üldiselt ta

Omadused
Uudiskiri