Alutaguse metsad

Alutaguse metsad hõlmavad Ida-Virumaa kesk- ja lõunaosa. Ala on metsade- ja sooderikas ning hõreda inimasustusega.

Eesti ühes ürgsema loodusega ja metsarikkamas piirkonnas elutsevad sellised okasmetsade põlisasukad nagu lendorav, ahm ja karu. Lisaks pesitseb siin suhteliselt arvukalt ka kalju- ja merikotkast. Metsatüüpidest on enamlevinud palumetsad, soovikumetsad ja rabastuvad metsad, kus puuliikidest domineerib mänd, kask ja kuusk.

Ainulaadset elustikku silmas pidades on suuremad soomassiivid Sirtsi, Muraka soostik, Agusalu ja Puhatu soostik koos Poruni põlismetsaga.

Alutaguse metsad hõlmavad Ida-Virumaa kesk- ja lõunaosa. Ala on metsade- ja sooderikas ning hõreda inimasustusega.

Eesti ühes ürgsema loodusega ja metsarikkamas piirkonnas elutsevad sellised okasmetsade põlisasukad nagu lendorav, ahm ja karu

Omadused