Airbnb Eesti maakondades

06. mai 2019

Viimases uudiskirjas andsime ülevaate airbnb mahust majutusäris, keskendudes suurematele linnadele. Andmete analüüsist selgus, et nii nõudlus kui ka pakkumine on tugevalt keskendunud Tallinnale, lisades ametlikule majutusstatistikale hinnanguliselt kuni viiendiku. Siiski on üüripindade äri tasapisi tõusuteel ka Eesti maakondades.

2018. a broneeriti Eestis airbnb.com kaudu väljaüüritavaid kortereid / maju kokku 380 000 ööks (AirDNA ööde arvestus ei sisalda eraldi üüritavaid tube ja ühiskasutusega tube). Broneeritud ööde arv kasvas aastaga 37%.

Nii nõudlus kui ka pakkumine on väga tugevalt keskendunud Tallinnale. Tallinnas broneeriti kortereid / maju 282 000 ööks, Pärnu maakonnas 27 000 ööks, Tartu maakonnas 24 000 ööks ja mujal Eestis 48 000 ööks. St et 3/4 öödest veedeti Tallinnas, 7% Pärnu maakonnas, 6% Tartu maakonnas ja 13% mujal Eestis. Muudest sihtkohtadest olid populaarsemad Saare maakond (11 150 broneeritud ööd), Harjumaa (10 410 ööd), ja Ida-Virumaa (6637 ööd). Jutt käib majutusüksuste öödest, st kui perekond üüris üheks ööks korteri, kajastub see ühe majutusüksuse ööna, sõltumata sellest, mitu inimest seal ööbis.

Üüripindadel ööbinud inimeste arv ja päritoluriik pole teada. Airbnb avaldatud andmetel oli reisiseltskonnas keskmiselt 2,6 inimest. Seda eeldades võis 2018.a. Eesti üüripindadel veedetud ööbimiste (nn. inimööde) arv olla kokku ligi miljon. Majutusettevõtetes veedeti 2018. a 6,63 mln ööbimist, millest külaliskorterites ja kodumajutuses 334 388 ööbimist. Kuna osa üüripindu juba sisaldub majutusstatistikas, saab lisanduvat mahtu esitada hinnanguliste vahemikena. Sõltuvalt sellest, mitu inimest tegelikult reisiseltskonnas oli ja kui suure hulga üüripindadest moodustavad majutusstatistikat esitavad külaliskorterid ja kodumajutused, võis 2018. aastal airbnb.com kaudu broneeritud üüripindadel lisanduda majutusettevõtetes veedetud ööbimistele umbes 10-12%.

Kuna nõudlus on väga tugevalt keskendunud Tallinnale, on Tallinnas ka majutusstatistikale lisanduv ööbimiste maht (suhtarvudes) suurem kui üheski teises Eesti sihtkohas. Tallinnas lisandus 2018. aastal majutusettevõtetes veedetud ööbimistele üüripindadel 17-20%. Teisel kohal oli Hiiu maakond, kus majutusstatistikale lisandus umbes 11-12%. Järgnesid Tartu maakond (7-9%), Saare maakond (6-7%), Harjumaa (väljaspool Tallinna) (5-7%) ning Jõgeva ja Pärnu mk (4-6%). Kõige väiksem on lisanduv ööbimiste maht Järva, Põlva ja Valga maakonnas, kus majutusstatistikas avaldatud ööbimiste arvule lisandus vähem kui 2%.

Maakondade üldandmed on avaldatud:
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/turismiuuringud-ja-ulevaated/airbnb-statistika

Detailsemate andmete saamiseks palun pöörduda sihtkohtade kliendisuhete juhi Kristiina Jorsi poole.