Esmakordsed Airbnb andmed Eesti turismiturul

10. detsember 2018

Turismiarenduskeskus avaldab esmakordselt andmed, mis annavad ülevaate majutusettevõtete kõrvale tekkinud jagamismajanduse ulatusest Eesti suuremates linnades.

Valminud on ülevaated airbnb.com kaudu üüripindade kasutamise kohta Eestis ning eraldi ka Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Ülevaated põhinevad firmalt AirDNA ostetud andmetel.

  • 2017. a pakuti Eestis portaali airbnb.com kaudu üüripindu 2044 (veebruaris) - 3582 (augustis).
  • 82% pakkujatest üüris välja terve korteri / maja, 16% pakkus eraldi tuba ja 2% voodikohta ühiskasutusega toas.
  • 2017.a. broneeriti Eestis airbnb.com kaudu väljaüüritavaid kortereid / maju kokku 274 805 ööks (AirDNA ööde arvestus ei sisalda eraldi üüritavaid tube ja ühiskasutusega tube). Sh. Tallinnas broneeriti kortereid / maju kokku 207 248 ööks, Tartus 18 864, Pärnus 17 468 ja mujal Eestis 31 225 ööks. Arv näitab öid, mil portaalis eraldi pakutav üüripind e. maja / korter oli välja üüritud (sõltumata sellest, mitu inimest üüripinnal ööbis).
  • Nii nõudlus kui ka pakkumine on tugevalt keskendunud Tallinnale. Broneeritud öödest 75% veedeti Tallinnas, 7% Tartus , 6% Pärnus, ja 11% mujal Eestis.
  • Kogutulu väljaüüritavatelt korteritelt/majadelt oli umbes 20 miljonit eurot. Kogu sissetulekust said Tallinna pakkujad 73%, Pärnu omad 8%, Tartu pakkujad 5% ja muude regioonide pakkujad 13%.
  • 2018. a oli sõltuvalt kuust pakutavaid üüripindu 22-38% rohkem kui 2017. a samal kuul. 2018. a esimese 9 kuuga kasvas broneeritud ööde arv 44% (2017. a sama perioodiga võrreldes).

Võrdlus Statistikaameti kogutud majutusettevõtete statistikaga

AirDNA andmed on Statistikaameti kogutud majutusettevõtete statistikaga võrreldavad vaid vähesel määral, sest: 1) enamik mõõdetavaid näitajaid on erinevad, ja 2) osa airbnb.com kaudu majutuse pakkujatest sisaldub ka majutusstatistikas (külaliskorterid, kodumajutused, hostelid) – kuid nende arv pole teada.

Üüripindadel ööbinud inimeste arv ja päritoluriik pole teada. Airbnb avaldatud andmed teiste sihtkohtade kohta näitavad, et keskmiselt oli reisiseltskonnas 2,2-2,6 inimest. Kui eeldada, et keskmiselt oli reisiseltskonnas 2,4 inimest, võis 2017. a Eesti üüripindadel veedetud ööbimiste (nn. inimööde) arv olla kokku 659 500. Kui eeldada, et keskmiselt oli reisiseltskonnas 3 inimest, võis veedetud ööbimiste arv olla kokku 824 400. Eesti majutusettevõtetes oli 2017. a 6,51 mln ööbimist, millest külaliskorterites ja kodumajutuses 313 554 ööbimist.

Sõltuvalt sellest, mitu inimest tegelikult reisiseltskonnas oli ja kui suure hulga üüripindadest moodustavad juba majutusstatistikat esitavad külaliskorterid ja kodumajutused, võis 2017. aastal airbnb.com kaudu broneeritud üüripindadel Eestis lisanduda majutusettevõtetes veedetud ööbimistele 5-9%. Sama palju võis ööbimisi lisanduda ka Tartus. Tallinnas võis lisanduv ööbimiste arv olla 11-16%, Pärnus aga vaid 1-4%.