Töötukassa

Allikas: Rasmus jurkatam, Visit Estonia

Töötukassa

Hüvitise eesmärgiks on aidata tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötajatele. Hüvitist makstakse alates 6. aprillist. 

Otselink 3. aprillil toimunud veebiseminarile, kus Eesti Töötukassa juhatuse liige Erik Aas ja hüvitiste osakonna juhataja asetäitja Ardo Rosin selgitavad meetme sisu ning tutvustavad hüvitise taotlemise protsessi. 

Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest ning hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele:

  • tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
  • tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
  • tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot, tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot.

Vaata lähemat infot töötasu hüvitamise kohta siit

Turismiettevõtjate KKK // Töötukassa vastused 02.04

  • Väikeettevõttel ei ole aprillis isegi võimalik märtsikuu palka välja maksta ning riigimakse tasuda. Ettevõtetel ei ole kusagilt võtta 150.- EUR töötaja kohta ning nõutavat palgamaksuosa riigi poolt välja pakutud toetuselt. Mida teha? Kui ettevõte soovib taotleda Töötukassa töötasu hüvitist, kuid tal puudub võimalus enda osaluse ehk 150€ väljamaksmiseks, siis ei saa ka Töötukassa töötasu hüvitist.
  • Usaldusühing tegeleb majutusteenuse pakkumisega Lõuna-Eestis. Kõik pereliikmed on juhatuse liikmed. Kas meil on võimalust saada toetust? Töötasu hüvitist on võimalik taotleda vaid töölepinguga töötajate osas.
  • Turismitalu, kus on üks töötaja töölepinguga, kas on võimalik saada toetust? Kui on kolm töötajat kas siis saab? Hüvitise õigus ei sõltu ettevõtte suurusest. Hüvitist saavad taotleda ka väikeettevõtted, kellel on töölepinguga töötajad ja kes vastavad vähemalt kahele kriteeriumile kolmest sätestatust.
  • Restoran, kus klienditeenindajad on tööl tööettevõtulepinguga, kas toetust saavad ainult töölepinguga töötajad? Jah, töötasu hüvitist on võimalik taotleda vaid töölepinguga töötajatele.
  • Kas käsunduslepinguga töötajatele on tugimeede olemas? Töötukassa makstav töötasu hüvitis kehtib vaid töölepinguga töötajatele.
  • Kuidas rakendatakse pakutud tugimeedet töötajatele, kes on tööl osalise tööajaga (näiteks 0,2)? Kas osalise tööaja korral peab tööandja maksma töötajale sellegipoolest 150 eurot, või proportsionaalselt vastavalt töökoormusele (antud näite puhul 30 eurot)? Töötasu hüvitise taotlemiseks peab tööandja omalt poolt igal juhul maksma 150€. Juhul kui inimese brutotasu on väiksem kui 150€, siis neile töötasu hüvitist taotleda ei saa.
  • Väga paljudel turismiettevõtetel on tegu juhatuse liikme lepinguga. Kuidas siis abi saab? Töötasu hüvitist on võimalik taotleda ainult töölepinguga töötajatele.

NB! Kui tekib küsimus, kas ja millist osa abipaketist oma ettevõtte puhul kasutada, on abiks maakondlike arenduskeskuste võrgustik, pea vajadusel nõu kohaliku MAKi konsultandiga.

Viimati muudetud: 29.04.2020