2020. aasta suvise siseturismi kampaania mõju-uuring

04. september 2020

Turismi jaoks seniolematul aastal tegime koostöös sihtkohtadega erandliku kõrghooaja kampaania siseturistidele. Nüüd on valminud ka kokkuvõte tulemustest, millist vastukaja see Eesti inimeste hulgas tekitas. Selgus, et eriti hea tabavus oli kampaanial noorte ja venekeelse publiku hulgas.

Kampaania märgatavus oli väga hea, parem kui sotsiaalkampaaniatel keskmiselt: seda märkas 71% sihtrühmast. Ligi pool inimestest märkas kampaaniat vähemalt kahes meedialiigis, eriti tõhus oli sotsiaalmeedia.

Peaaegu kõik inimesed, 96% neist, kes kampaaniat tähele panid, pidasid loovlahendust meeldivaks ning kolmveerand neist pidas ka hästi arusaadavaks, et kampaania sõnum kutsus Eestis reisima - muid tähendusi, nagu eelista Eestimaist, hoia Eesti loodust vms, pakkusid rohkem vanemaealised ning Ida-Viru elanikud.

Reisiinspiratsiooni andis kampaania kõige enam noortele ja venekeelsetele inimestele. 86% küsitletutest oli teinud suve jooksul mõne sisereisi Eestis või kavatses seda teha, aasta tagasi oli see number 77%. Ligi pool küsitletutest oli valmis kampaaniast inspireerituna Eestis reisimisele rohkem kulutama.

Tutvu uuringu tulemustega lähemalt: 
https://www.puhkaeestis.ee/et/uuringud-ja-ulevaated/uuringud-eestis