2019. a kasvas turismitulu 4,4%

10. märts 2020

2019. a turismiteenuste eksport oli 2,066 mld eurot (prognoosisime 2,06 mld). Kasv võrreldes eelneva aastaga oli 4,4% ehk 86,7 mln eurot.

Arvuliselt andsid veidi üle poole kasvust (46,1 mln) välisresidentide maksed Eesti transpordiettevõtetele ja veidi alla poole (40,6 mln) välisresidentide kulutused Eestis.

Andmed on esialgsed ja tavapäraselt korrigeerib Eesti Pank neid vähesel määral veel mitu korda (järgmistel kordadel juunis ja septembris).