10 Euroopa riigi elanike reisikavatsuste küsitluse neljanda etapi tulemused

20. jaanuar 2021

Oleme koostanud kokkuvõtte suuremate Euroopa riikide elanike reisiküsitluse neljanda etapi olulisematest tulemustest. Igakuise veebiküsitluse esimene etapp toimus 27. augustist 15. septembrini 2020. Neljas etapp algas novembri lõpus ja lõppes sõltuvalt riigist kas novembri lõpus või detsembri alguses. Viimane ehk kuues etapp on tulemas 2021. a jaanuaris-veebruaris.

Kokkuvõttes on esitatud kas ainult 4. etapi tulemused või 4. ja 1. etapi tulemuste võrdlus (sõltuvalt küsimusest).

Küsitleti 10 Euroopa riigi 18-80-aastaseid elanikke, kes tegid 2019. a vähemalt 2 mitmepäevast reisi (sise- või välisreisi). Küsiti kavatsusi teha lähematel kuudel sise- või Euroopa-siseseid välisreise, st tulemustes esitatud kavatsused ja eelistused puudutavad nii sisereise kui ka Euroopa-siseseid välisreise (kui pole märgitud teisiti). Tulemused puudutavad reisimist kõigil eesmärkidel – puhkus, töö, sugulaste või tuttavate külastus jm.

Küsitluse tegi Euroopa Turismikomisjoni tellimusel Kreeka turismiturundusagentuur Mindhaus (mindhaus.gr).

Kõige olulisemate reisimist mõjutavate teguritena nimetati vaktsiini leiutamist, sihtkohtade efektiivsust viirusega toimetulekul, (reiside) paindlikke tühistamistingimusi ja reisipiirangute täielikku kaotamist. Muude teguritega võrreldes suhteliselt vähem olulisena nimetati soodsa hinnaga reisipakkumisi, lendude olemasolu huvipakkuvatesse sihtkohtadesse ja reisikindlustuse olemasolu.

Keskmiselt oli umbes 45% 4. etapil vastanutest nõus väitega, et nad broneeriks uuesti enne pandeemiat planeeritud reisi kohe, kui on leitud efektiivne COVID-19 ravi või vaktsiin. Keskmisest rohkem on neid Hispaanias ja Poolas (59%), Itaalias (54%) ja Suurbritannias (50%). Tunduvalt ettevaatlikumad on aga Hollandi, Austria, Belgia ja Šveitsi elanikud, kellest oli sama väitega nõus vaid 34-38%. Võrreldes 1. etapiga olid muutused väga väikesed.

Keskmiselt oli veidi üle kolmandiku 4. etapil vastanutest neid, kes ei tea, millal nad järgmise reisi teevad ning umbes kolmandik neid, kes peavad reisimist tõenäoliseks 5-6 kuu pärast. Vaid umbes 14% oli neid, kes plaanivad reisida juba lähema 2 kuu jooksul. Lähematel kuudel plaanitakse reisida pigem siiski kodumaal.

Lähema 6 kuu jooksul plaanivad Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa elanikud kõige tõenäolisemalt sisereise. Euroopa-sisest välisreisi plaanivaid inimesi on ülejäänud riikidega võrreldes rohkem Šveitsis (62%), Poolas ja Belgias (60%) ning Saksamaal (53%), Austrias (51%) ja Hollandis (50%).

Järgmisel Euroopa-sisesel puhkusereisil on kõige tõenäolisemad valikud linnapuhkus või rannapuhkus (keskmiselt 18%). Kümnendik nimetas tõenäolisena kultuuri ja (ajaloo)pärandiga seotud reisi, puhkust rannikul/mere ääres, looduspuhkust ning spaa ja lõõgastusega seotud puhkust.

Linnapuhkust nimetati ülejäänud riikidega võrreldes rohkem Hispaanias (42%), Suurbritannias (24%) ja Austrias (22%). Looduspuhkust nimetati ülejäänud riikidega võrreldes veidi rohkem Saksamaal, Austrias ja Hollandis (14-16%). Ringreisi nimetati ülejäänud riikidega võrreldes veidi rohkem Poolas (13%), aga üldiselt oli see pigem tagasihoidlikul kohal. Nt Saksamaal, kust tavaliselt tuleb suur hulk turiste Eestisse Baltikumi ringreisi raames, nimetas ringreisi vaid 2%.

Järgmisel Euroopa-sisesel reisil nimetati ööbimiskoha tõenäolise eelistusena kõige rohkem hotelli – eriti Hispaanias (64%), Suurbritannias (62%), Itaalias (58%), Austrias (57%) ja Saksamaal (55%). Küsitluses eristati omakorda veel rahvusvahelise keti hotelle ja iseseisvaid hotelle. Rahvusvahelise keti hotelle eelistatakse ülejäänud riikidega võrreldes mõnevõrra rohkem Suurbritannias (44%) ning Saksamaal ja Hollandis (34%). Üüripinda (nt Airbnb kaudu) eelistas Prantsusmaal 18%, ülejäänud riikides 7-14% vastanutest.

Järgmise Euroopa-sisese reisi sihtkohana nimetasid peaaegu kõigi riikide vastanud kõige rohkem oma elukohariiki (erandiks on vaid Belgia elanikud). Järgmistena nimetati naaberriike ja/või Lõuna-Euroopa riike (Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Kreeka, Portugal, Türgi, Horvaatia).

Järgmise Euroopa-sisese reisi planeerimisel nimetasid peaaegu kõigi riikide vastanud kõige olulisemana reisifoorumeid (nt Tripadvisor) ning seejärel sihtkoha kodulehte / sotsiaalmeedia lehte, tuttavaid ja reisifirmat.

Kokkuvõte neljanda etapi olulisematest tulemustest on siin: Turismiuuringud välisriikides (puhkaeestis.ee), Euroopa Turismikomisjoni pressiteade: Europeans increasingly eager to travel during spring 2021 as COVID-19 vaccine rollout begins - ETC Corporate (etc-corporate.org)