Miljonid linnud ja sajad liigid

Linnuvaatlejad on Eestis loendanud 24 tunni jooksul 194 linnuliiki - 2007. aasta Euroopa linnuvaatlusrallil andis see Hispaania järel 2. tulemuse. Kõige suurejoonelisematel rändepäevadel mai keskel on õhus korraga miljoneid linde.

Linnuvaatluse paradiis on Lääne-Eesti ja Matsalu rahvuspark 

Lääne-Eesti madal rannikumeri oma arvukate väikesaarte, lahesoppide ja rannakarjamaadega on veelindudele tõeliseks puhkuseparadiisiks. Kõige olulisem rändlindude peatuspaik on Lääne-Eestis asuv Matsalu rahvuspark.

Matsalu rahvuspargis turgutab end pikal rännuteel rohkesti veelinde:

  • sajad tuhanded haned, lagled ja kurvitsalised;
  • miljonid aulid, vaerad, sõtkad, vardid ja pardid. 

Veel suuremat liigilist mitmekesisust võid kohata Nõva kandis asuval Põõsaspea neemel,  kus rändetee läbib omalaadse pudelikaela. Head linnuvaatluspaigad asuvad ka Sõrve poolsaare tipus Saaremaal.

Linnuvaatlus sisemaal ja Põhja-Eestis

Linnuvaatlejal jagub silmarõõmu ka mujal Eestis. Näiteks veelinde kohtab rände ajal peale ranniku ka sisemaa luhtadel ja poldritel, Peipsil ja Võrtsjärvel. Eriliselt põnev aeg on septembri lõpp, mil läbi Eesti rändavad suured sookureparved. Nii Lääne-Eestis kui ka Lahemaal on nende kõlavaid hüüdeid raske märkamata jätta.

Kuula rändlindude hääli: