Roheline Võti

Roheline Võti on turismiettevõttele hea võimalus edukamalt majandada ning näidata ka väljapoole, kuidas saavutada kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel. 

Roheline Võti sai alguse 1994. aastal Taanist ning tänaseks on märgisega liitunud 53 riiki üle maailma. Rohelise Võtme rahvusvaheliseks eestvedajaks on FEE (Foundation for Environmental Education)

2001. aastal liitus kvaliteedisüsteemiga ka Eesti. Märgist koordineerib Eestis EASi Turismiarenduskeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega.

Märgisega saavad liituda majutusettevõtted, kes vastavad turismiseaduse tingimustele, atraktsioonid (muuseumid, külastuskeskused, teemapargid, lõbustuspargid, loomaaiad) ning konverentsiteenuse pakkujad.

Rohelise Võtme märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon täitma Rohelise Võtme kohustuslikke kriteeriume, sõnastama keskkonnapoliitika, seadma keskkonnaalased eesmärgid ning koostama tegevuskava.

Igal järgneval aastal tuleb ettevõttel /organisatsioonil täita lisaks kohustuslikele kriteeriumite ka kasvavas joones soovituslikke kriteeriume.

Pärast ettevalmistusperioodi viiakse läbi ettevõttes/organisatsioonis ülevaatus, et veenduda Rohelise Võtme kriteeriumidele vastavuses.

Rohelise Võtme diplom omistatakse kaheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks ja viiakse läbi uus kontrollkülastus.

Rohelise Võtme kontaktisik

Liina Värs
Rohelise Võtme projektijuht
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Tel +372 53 484471, liina.vars@seit.ee

Materjalid

Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Rohelisest Võtmest kliendile

Rohelise Võtme tunnustusega ettevõtted Eestis

Tutvu ka säästva turismi materjalidega meie juhendite leheküljel.