Roheline Võti

Roheline Võti on turismiettevõttele hea võimalus edukamalt majandada ning näidata oma külalistele, kuidas saavutada kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel.

Roheline Võti sai alguse 1994. aastal Taanist, tänaseks on märgisega liitunud 48 riiki üle maailma. Rohelise Võtme rahvusvaheliseks koordinaatoriks on FEE (Foundation for Environmental Education) ja 2001. aastal kvaliteedisüsteemiga liitunud Eestis EAS Turismiarenduskeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega.

Rohelise Võtmega Eestis tunnustatud ettevõtted on kujundanud oma keskkonnapoliitika ning täidavad märgisega seotud kriteeriume, milleks on säästlik ressursikasutus (elekter, küte, vesi, jäätmed, puhastus), eestimaist päritolu toiduainete kasutamine ning looduse ja kohaliku kultuuripärandiga seotud tegevuste propageerimine ettevõtte piirkonnas

Märgisega saavad liituda kõik majutusettevõtted, kes vastavad turismiseaduse tingimustele, lisaks kõik atraktsioonid (muuseumid, külastuskeskused, teemapargid, lõbustuspargid, loomaaiad) ja konverentsiteenuse pakkujad.

Rohelise Võtme märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon täitma nõudeid, millest oluline osa on kujundada oma keskkonnapoliitika ning seada keskkonnamõjude vähendamise eesmärgid koos nende saavutamise tegevuskavaga.

Pärast ettevalmistusperioodi tehakse ettevõttes/organisatsioonis ülevaatus, et veenduda vastavuses Rohelise Võtme kriteeriumidele. Rohelise Võtme diplom omistatakse kaheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks ja viiakse läbi uus kontrollkülastus.

Rohelise Võtme kontaktisik
Liina Värs
Rohelise Võtme projektijuht
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Tel +372 53 484471, liina.vars@seit.ee

Materjalid

Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Rohelisest Võtmest kliendile

Rohelise Võtme tunnustusega ettevõtted Eestis

Tutvu ka säästva turismi materjalidega meie juhendite leheküljel.


#visitestonia