Matsalu rahvuspark hõlmab madalaveelist Matsalu lahte, ligi 50 meresaart ja laidu ning neid ümbritsevat Väinamerd. Madal rannikumeri ning aastatuhandete jooksul niidetud ja karjatatud pool-looduslikud rannakarjamaad on lindudele heaks peatus- ja pesitsuspaigaks.

Matsalu kuulub rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari alade nimekirja. Pool-looduslike luhtade ja niitude seas on Kasari luht – üks Euroopa suuremaid säilinud lageluhtasid, mis on väga oluline rukkiräägu, täpikhuigu ja rohunepi pesitsusala.

Euroopa suurimate hulka kuuluvad ka Matsalu lahe ääres paiknevad rannaniidud (u 3000 ha), mis on oluliseks toitumispaigaks rändlindudele ja pesitsuskohaks paljudele kahlajatele nagu tildrid, kiivitaja, koovitajad, vigled jt. Suurim omataoline Läänemere ääres on ka ligi 3000 hektaril laiuv Kasari suudmeroostik, mis on heaks peatus- ja pesitsuspaigaks paljudele hanedele, luikedele, partidele, vartidele ja laukudele. Roostikus võib kuulda ka roolinde ja hüüpi.

Haruldastest liikidest võib Matsalus kohata niidurüdi, väike-laukhane ja valgeselg-kirjurähni. Jälgida saab merikotkaid, loomadest on kõige tõenäolisem kohtuda põdraga.

Taimehuvilistele leidub Matsalus samuti imetlemist. Pool-looduslike koosluste hulgast ei puudu liigirikkad puisniidud, kus tammede ja sarapuude vahelt võib leida palju käpalisi. Lääneranniku laugete maastike mitmekesisust suurendavad siluriaegsetest korallrahudest kujunenud paekivist rannaastangud. Taastatud on vanu rookatusega heinaküüne ja kalurionne.

Maastike ja liikide vaatlemiseks on rajatud vaatlustorne ja matkaradasid. Parima looduselamuse saamiseks uuri kindlasti põnevate looduspuhkuse pakettide võimalusi!

Matsalu rahvuspargi keskus asub Lihula lähedal Penijõe mõisas, kus saab vaadata piirkonna loodust ja ajalugu tutvustavat püsiekspositsiooni, slaidiprogrammi ja videofilme. Kui Lääne-Eestisse satud, astu kindlasti läbi. 

Kuula Matsalu rahvuspargi maastike hääli: