Eesti maastike seas püüavad pilku:

  • eriilmelised metsad millega on kaetud üle 50% Eesti maismaapinnast;
  • ürgsed ja salapärased rabad ja sood;
  • üle 1500 saare, laiu ja rahu, millest asustatud on alla 20 – ülejäänu on lindude päralt;
  • peaaegu 3800 km hästi liigendunud rannajoont, kus vahelduvad liiv, kivid, roostikud ja astangud – palju silmailu külastajatele ja sobivaid paikasid nii rändlindudele kui ka pesitsejatele;
  • enam kui 1500 suuremat ja väiksemat looduslikku järve
  •  Põhja-Eesti paene pankrannik ja mandrijää kujundatud meeleolukad pinnavormid nagu Lõuna-Eesti kuppelmaastik;
  • Kagu-Eesti jõgesid ääristavad kaunid liivakivipaljandid;
  • pool-looduslikud kooslused, mis on tekkinud aastatuhandete pikkuse niitmise ja karjatamise tulemusena ja mille liigirohkus on maailmas rekordiline;
  • kaunid looklevad jõed, mis Põhja-Eesti pankrannikut  läbides moodustavad pisikesi kärestikke ja jugasid ning mille jääpitside ja -koobaste mustreid tasub uudistada talvel.

 Eestlased on alati elanud loodusega käsikäes. Tänu riigi väikesele asustustihedusele on põlisloodusele jäänud palju ruumi. Aastaaegade värvimäng lisab igale vaatele erinevaid ilmeid – kord õrnroheline, kord udune, kord värvikirev, kord lumivalge ja tuisune. Meil on, mida imetleda!