Meil on ainulaadselt suur suurkiskjate asustustihedus ja palju põnevaid linnuliike. Põlismetsade sümboliks on Euroopas haruldane, vaid Eestis ja Soomes elav lendorav.

Meie metsad on mitmekesised, sest Eestis asub Euroopas levinud laialehiste metsade ning põhja ja ida pool kasvavate okasmetsade kohtumispaik. Vaheldusrikastel maastikel kasvavad nii männikud, kaasikud, haavikud ja kuusikud kui ka salapärased laialehelised metsad, jändrike puudega rabametsad, haruldased pangametsad ning müstilised lammi- ja lodumetsad.

Kui soovid tutvuda suure osaga Eestile iseloomulikest metsatüüpidest, tule Lahemaa rahvusparki, mis on üks Euroopa olulisemaid metsakaitsealasid. Seal moodustab mets u 80% rahvuspargi pindalast.

Mets kui eestlaste pühapaik ja ehitusmaterjali allikas 

Mets on tihedalt põimunud eestlaste kultuuripärandiga. Ajalooliselt on mets olnud eestlastele pühapaik, samuti leidis sealt varju sõdade eest. Põhja-Eesti sihvakad männimetsad olid väärtuslikuks materjaliks laevaehituses. Aastasadu kestnud niitmise ja karjatamisega on eestlased metsadest kujundanud maailmas unikaalseid liigirikkaid kooslusi – puisniite.

Korja seeni ja marju või rända matkaradadel

Metsades on põnev aasta läbi. Erilist silmailu pakuvad unikaalsed sügisvärvid, kevadõhtud ja -hommikud sobivad kakkude kuulamiseks. Kasuta võimalust ja proovi ära ka eestlaste põline traditsioon – marja -ja seenekorjamine. Talviseid tegevusi nii suuskadel kui ka räätsadel leidub metsas samuti rohkesti.

Et lihtsustada Eesti metsades liikumist ja nendega tutvumist, on rajatud palju matkaradasid. Kui tahad meie metsadest rohkem teada, uuri kindlasti ka juhendatud matkamise võimalusi.