Eesti hotellide ja motellide tärnisüsteem

Eesti hotellide tärnisüsteem on 1-st kuni 5 tärnini ja motellidel 1-st kuni 3 tärnini. Tärnide taotlemine on vabatahtlik. Hotellidele ja motellidele tärnide andmise õigus on antud Eesti Hotellide ja Restoranide Liidule.

Maaturismi majutusettevõtete järgusüsteem

Rukkilill on maapiirkonnas asuva majutusasutuse järgusüsteem, millega saavad alates 2006. aastast ühineda kodumajutust, puhkemaja ning puhkeküla ja -laagrit pakkuvad ettevõtted, kes on ennast registreerinud riiklikus majandustegevuse registris. Rukkilillemärk kinnitab, et asutus on registreeritud ja õiguspärane majutusteenuse pakkuja ning kohustub järgima kindlaid standardeid. Samas ei ole rukkilillemärk näitajaks pakutavate teenuste kohta.

Ökoturismi kvaliteedimärgised

EHE – Ehtne ja Huvitav Eesti
on Eesti turismitoodete kvaliteedimärk ökoturismi põhimõtetele vastavate toodete märgistamiseks.

Roheline Võti on rahvusvaheline ökomärgis, millega tunnustatakse keskkonda hoidvaid turismiettevõtteid üle maailma. Roheline Võti näitab, et pakutavad teenused ja tooted on keskkonnasõbralikud ja vastavad säästva majandamise põhimõtetele.

Küsimuste korral võta ühendust EASi turismiarenduskeskusega:
kvaliteedikoordinaator Triin Veideman
triin.veideman@eas.ee, tel 6279 586