Otsi endale sobiv majutus

Hosteliks kutsutakse lihtsat majutusettevõtet, mis teenindab puhke-, spordi- või õppeesmärgil reisivaid külastajaid ning kus on toitlustamise või söögitegemise võimalus.

Hostelid pakuvad soodsat majutust inimestele igas vanuses. Ideaalselt sobivad nad peredele, matkajatele, gruppidele, klubidele ja ka üksikisikutele.

Hostelis peatumine on suurepärane võimalus uute sõprade leidmiseks ning olemasolevatega sidemete parandamiseks. Seda eriti seetõttu, et teenuste ja ruumide jagamine loob hea kogukonnatunde.

Majutus hostelis on taskukohane ja lihtne.