Turismi arengu ülevaated 

Väliskülastajate uuring 2014

Väliskülastajate uuringu teostas Statistikaamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel. Sellega koguti infot väliskülastajate kulutuste, reisieesmärkide, reisitegevuste, külastatud kohtade ja rahulolu kohta. Eesti suuremates piiriületuskohtades küsitleti Eestist lahkuvaid vähemalt 15-aastasi välisriikide elanikke silmast-silma intervjuuna kahel perioodil: 1.08–11.09.2014 ja 17.11–14.12.2014. Tulemused on üldistatavad küsitlusperioodidel Eestis käinud väliskülastajatele; uuringu tulemusi ei saa üldistada kõigil hooaegadel Eestis käinud väliskülastajatele. Kahe küsitlusetapi jooksul kokku vastas küsitlusele 9100 inimest, kellest 2/3 ööbis Eestis ja 1/3 tuli üheks päevaks.

Uuringutulemused elukohariikide kaupa:


Turismistatistika andmebaasid

EASi Turismiarenduskeskuse uuringud välisriikides

PÕHJAMAADES:

SOOMES:

ROOTSIS:

NORRAS:

IDA-EUROOPAS:

 VENEMAAL:

LÄÄNE-EUROOPAS:

SAKSAMAAL:

SUURBRITANNIAS:

HOLLANDIS:

LÕUNA-EUROOPAS:

ITAALIAS:

PRANTSUSMAAL:

HISPAANIAS:

KAUGTURGUDE ÜLEVAATED:

EASi Turismiarenduskeskuse uuringud Eestis 2007-2014

Euroopa Turismikomisjoni uuringud

EASi Turismiarenduskeskus on 33 Euroopa riigi riiklikke turismiorganisatsioone ühendava Euroopa Turismikomisjoni (European Travel Commission - ETC) liige. ETC põhieesmärgiks on Euroopa kui reisisihi tutvustamine teistes maailmajagudes, mida toetab turismiuuringute tellimine. ETC kodulehelt leiate valiku nendest uuringutulemustest (kvartaalsed ülevaated Euroopa turismi arengust, ülevaated turisminõudlusest kaugturgudel, käsiraamatud jm).

Euroopa riikide ja linnade turismistatistika põhinäitajaid leiab andmebaasist TourMIS (andmete kasutamine eeldab registreerumist, mis on kõigile tasuta).

Kontakt:
Piret Kallas
Turismiuuringute koordinaator
EASi turismiarenduskeskus
tel 6279 783