1. EAS annab õiguse kasutada TIS andmebaasi andmeid vastavalt kirjeldatud veebiteenuse kasutusjuhendile www.visitestonia.com/api.
2. EAS väljastab Kasutajale kasutusõiguse (kasutajatunnus ja parool).
3. EASil on õigus kasutusõigust piirata kui Kasutaja ei täida Kasutamistingimusi.
4. Kasutaja kinnitab, et ta on nõus Kasutamistingimustega.
5. Kasutaja kinnitab, et ei teeni TIS andmebaasi andmete kasutamise läbi otsest müügitulu.
6. Kasutaja kohustab viitama oma rakenduses eestikeelsetel sisulehtedel andmete algallikale www.puhkaeestis.ee ning võõrkeelsetel sisulehtedel aadressile www.visitestonia.com.
7. Juhul, kui Kasutaja soovib loobuda TIS andmebaasi andmete kasutamisest, kohustub ta sellest teavitama e-posti aadressil: abi@puhkaeestis.ee .
8. Kasutamistingimuste rikkumisel on EASil õigus peatada või lõpetada Kasutaja poolt TIS andmebaasi andmete kasutamine, teavitades sellest Kasutajat.
9. Kasutusõiguse lõppemisel on Kasutaja kohustatud koheselt lõpetama TIS andmebaasi andemete esitamise enda poolt hallatavas rakenduses.
10. EAS ei kanna veebiteenuse arendamisega seotud Kasutaja poolseid arenduskulusid.