Eesti turismitoodete arendamine ehk teemapõhine toote- ning sihtkohajuhtimine suurendab turistide rahulolu ning pakub turistidele võimalusi saada uusi teadmisi, kogemusi ja elamusi. Teemapõhine toodete ning sihtkohtade arendus tugineb Eesti brändile „Heade üllatuste maa" („Positively Surprising“) ja sellest tulenevatele väärtustele ning toob eelisarendatavate teemavaldkondadena esile looduspuhkuse, kultuuripuhkuse, linnapuhkuse ja tervisepuhkuse ning prioriteetsete sihtrühmade järgi perepuhkuse ja äriturismi.

Meie eesmärk turismitoodete arendamisel on luua ja aidata areneda mitmekülgsetel ning jätkusuutlikel toodetel ja sihtkohtadel, mis üllatavad külastajat positiivselt, vastavad sihtrühma ootustele ja väärtustele ning  pakuvad head kvaliteeti.

Selleks pakume koostöös regionaalsete turismiorganisatsioonidega erinevaid turismivaldkonna koolitusi/seminare/õppepäevi, rakendame nii ettevõtjatele kui avalikule ja kolmandale sektorile suunatud tootearendusinvesteeringute ja turundamise toetusprogramme, arendame kvaliteedisüsteemi ja juurutame kvaliteedimärgiste kasutamist  ning tunnustame parimaid.

Lisaks turundusele aitame lõpptarbijal leida sobivaid võimalusi ning ettevõtjatel tutvustada ennast turismiinfosüsteemi abil, mis koosneb veebilehest puhkaeestis.ee/visitestonia.com ja turismiinfokeskustest.