EAS Turismiarenduskeskuse kaudu pakutavate toetustega turismi arendamiseks aitame kaasa Eesti Riikliku Turismiarengukava eesmärkide täitmisele.
Turismiturundustoetuste üldine eesmärk on Eesti sihtkohtade ja turismitoodete tuntuse suurendamine välisturgudel, alaeesmärk on Eesti rahvuslikul eripäral põhinevate turismitoodete turundustegevuste toetamine ja turismi hooajalisuse vähendamine.
Investeeringutoetuste eesmärgiks on uuenduslike turismitoodete arendamise kaudu suurendada välisturistide huvi külastada Eestit, pikendada külastusaega, vähendada turismi hooajalisust ning tõsta seeläbi Eesti kui reisisihi rahvusvahelist konkurentsivõimet.