EDEN on akronüüm Euroopa komisjoni algatatud projektile Euroopa turismi tippsihtkohad - European Tourist Destinations of Excellence (EDEN), mille eesmärgiks on

  • edendada säästva turismi arengumudeleid Euroopa Liidus
  • juhtida tähelepanu Euroopa uute turismisihtkohtade väärtustele, mitmekesisusele ja ühistele joontele
  • neid paremini tutvustada ja  muuta antud kohad aastaringselt külastatavateks.

Selline Euroopa tipptasemel turismi otsing rajaneb iga-aastastel teemakonkurssidel, mille valib Euroopa Komisjon koos vastavate riikide turismiametitega. Konkursi tulemusel valitakse iga osaleva riigi kohta üks turismi tippsihtkoht. Riikide võitjad moodustavad koostöövõrgustiku edasisteks piirkondade arendus- ja turundustegevusteks (täpsemat infot vaata http://www.edenineurope.eu)

Eestis valitakse antud sihtkoht läbi konkursi Eesti Avastamata Aarded, kus saavad osaleda regionaalsed ja piirkondlikud turismiühendused, valitsusvälised organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused. Eesti osaleb projektis alates 2008. aastast.

Eesti avastamata aarded 2013. Ligipääsetav turism - Haapsalu linn 

Eesti avastamata aarded 2011. Turism ja taastatud ajaloolised paigad - Lahemaa 3 kaunist mõisa

Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism – Võrtsjärv (SA Võrtsjärve)

Eesti avastamata aarded 2009. Turism ja kaitsealad - Soomaa Rahvuspark

Eesti avastamata aarded 2008. Turism ja vaimne pärand - Viljandi linn

 

Täpsemat infot vaata www.edenineurope.eu