Mis on konkursi eesmärk?
Konkursi eesmärgiks on tõmmata tähelepanu kohalikele kasvavatele, Euroopa tasandil veel vähetuntud, kuid rahvusvahelise potentsiaaliga sihtkohtadele, mis meeldejäävate elamuste pakkumise kõrval paistavad silma ka säästva turismi arengu toetamisega.
Selle aasta konkursi eesmärgiks on tunnustada sihtkohti, mille turismitooted või –teenused on tihedalt seotud kohaliku toidutraditsiooniga. 

Miks osaleda?

 • Konsultatsiooniteenus tootepakkumise arendamiseks esimesele viiele parimale sihtkohale;
 • Õppereis võitja ja kahe finaali jõudnud meeskonnale (maksimaalselt 3 liiget) konkursi teemaga haakuvasse sihtkohta Rootsis;
 • Laiaulatuslik meediatähelepanu;
 • Täiendav tasuta turundusvõimalus ja esiletõstmine www.puhkaeestis.ee ning võitja sihtkohale EDEN koostöövõrgustiku kodulehel www.edenineurope.eu; 
 • Võitja saab osaleda rahvusvahelise EDEN sihtkohtade koostöövõrgustiku töös (kogemuste vahetamine, ristturundus).

Keda oodatakse konkursile osalema?

Konkursi kvalifitseerumistingimused:

 • Avalduse esitanud organisatsiooni üheks strateegiliseks tegevusvaldkonnaks on turism ja kohaliku toidukultuuri edendamine. Osalev organisatsioon omab võimalusi ja vahendeid EDEN konkursiga seotud projekti juhtimiseks ja läbiviimiseks, samuti vastutab otseselt algatuse ettevalmistamise ja haldamise eest;
 • Konkursil osaleval sihtkohal on toimiv kohalik ettevõtjate võrgustik ja teenusepakkujate vaheline koostöö ning mitmekesine tootepakkumine;
 • Avalduses esitatud turismitooted või -teenused on pakkumisel olnud vähemalt aastast 2013;
 • Vähemalt kaks konkursile esitatud toodetest või teenustest peavad olema lõpptarbijale kättesaadavad riiklikus turismiveebis www.visitestonia.com nii eesti kui inglise keeles;
 • Turismitoode või –teenus tutvustab kohaliku piirkonna kultuuri ja pärandit, toetudes toidutraditsioonile. Turismitootes on maitseelamused ühendatud ka muude kohaliku kultuuri ja pärandi tutvustamisega seotud tegevustega;
 • Konkursile esitatud turismitootes kasutatakse muuhulgas kohalike tootjate poolt säästva tootmise põhimõtetel kasvatatud toorainet, edendades seeläbi kogukondlikku ettevõtlikkust ja majandust. Lähemalt saab tutvuda säästva turismi võimalustega puhkaeestis.ee veebilehel 
 • Konkursil ei saa osaleda Tallinna objektid. Lähtuvalt Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud tingimustest saavad osaleda vähe tuntud, kuid rahvusvahelist potentsiaali omavad piirkonnad;
 • Projektijuht valdab inglise keelt heal tasemel nii sõnas kui kirjas.

Avalduse konkursil osalemiseks saab allalaadida siin

Konkursi läbiviimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi COSME raames.

 

EDEN on akronüüm Euroopa komisjoni algatatud projektile Euroopa turismi tippsihtkohad - European Tourist Destinations of Excellence (EDEN), mille eesmärgiks on
 • edendada säästva turismi arengumudeleid Euroopa Liidus
 • juhtida tähelepanu Euroopa uute turismisihtkohtade väärtustele, mitmekesisusele ja ühistele joontele
 • neid paremini tutvustada ja  muuta antud kohad aastaringselt külastatavateks.

Selline Euroopa tipptasemel turismi otsing rajaneb iga-aastastel teemakonkurssidel, mille valib Euroopa Komisjon koos vastavate riikide turismiametitega. Konkursi tulemusel valitakse iga osaleva riigi kohta üks turismi tippsihtkoht. Riikide võitjad moodustavad koostöövõrgustiku edasisteks piirkondade arendus- ja turundustegevusteks (täpsemat infot vaata http://www.edenineurope.eu)

Eestis valitakse antud sihtkoht läbi konkursi Eesti Avastamata Aarded, kus saavad osaleda regionaalsed ja piirkondlikud turismiühendused, valitsusvälised organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused. Eesti osaleb projektis alates 2008. aastast.

Eesti avastamata aarded 2013. Ligipääsetav turism - Haapsalu linn 

Eesti avastamata aarded 2011. Turism ja taastatud ajaloolised paigad - Lahemaa 3 kaunist mõisa

Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism – Võrtsjärv (SA Võrtsjärve)

Eesti avastamata aarded 2009. Turism ja kaitsealad - Soomaa Rahvuspark

Eesti avastamata aarded 2008. Turism ja vaimne pärand - Viljandi linn

 

Täpsemat infot vaata www.edenineurope.eu