• Mõne jaoks on kõige tähtsam perega koos veedetud aeg ja see, et puhkus pakuks nauditavat ühisosa vaatamata eri vanuses inimeste huvidele.
  • Kellegi jaoks on tähtis kogeda reisil vastukaaluks rutiinsele argipäevale adrenaliinirohkeid elamusi.
  • Osa reisijate jaoks on kõige olulisem mitte jääda passiivseks tarbijaks, vaid veeta puhkuseaeg aktiivselt oma igapäevase huvialaga tegeledes ja saada selle kohta midagi uut teada.

Nii palju, kui on inimesi, on ka ideaalreise ning kõiki lahendusi rätsepatööna ette kujutada ja kirjeldada pole võimalik. Küll oleme siin püüdnud välja tuua selle, mida võiksid Eestimaalt otsida mõned suuremad huvigrupid, kellel puhkusele erinevad, tihti risti vastupidised ootused.